Kontakt

adobestock_253742788.jpeg

Centrum Jakości i Certyfikacji 

Warszawa
Dyrektor Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Michał Koźlik
Tel. 22 843 02 23
Tel. kom. 693 712 995
Email: michal.kozlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Katowice
Z-ca Dyrektora Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Marian Kaczmarek
Tel.  32 251 75 54, 258 13 73 wew. 113
Tel. kom. 691 982 531
Email: marian.kaczmarek@imbigs.lukasiewicz.gov.pl