Kursy i Szkolenia - kształcenie kadr

szkolenia_operatorow_maszyn_budowlanych.jpeg

Zapraszamy Państwa a także wszystkie osoby i firmy chcące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i nabyć uprawnienia lub podnieść swoje kwalifikacje w ramach prowadzonych przez nas kursów i szkoleń w obszarze konstrukcji, maszyn i urządzeń budowlanych oraz kruszyw i materiałów budowlanych.

Co robimy?

Naszymi głównymi obszarami działania, do których Państwa zapraszamy są:

  • Kształcenie kadr dla gospodarki na specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych osób dorosłych w systemach kształcenia formalnego i pozaformalnego.
  • Badania i rozwój procesów dydaktycznych, nowych technik, narzędzi oraz systemów szkoleń i skuteczności dydaktycznej w procesie szkolenia zawodowego i ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Jakie prowadzimy szkolenia?

Jako OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN (OSOM) oferujemy Państwu szkolenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późń. zm.
 

                                             

Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne w tym dynamiczny trzyosiowy symulator koparki i ładowarki. Najnowocześniejsze techniki tworzą przyjazne oraz skuteczne szkolenia co pozwala na przygotowanie uczestników do uzyskania stosownych uprawnień. Nasza kadra wykładowców i instruktorów to pracownicy Instytutu, specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni politechniki Warszawskiej z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Jako ZAKŁAD KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (ZKU) oferujemy Państwu kursy w obszarze kruszyw i materiałów budowlanych:

Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe

Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane

Badania laboratoryjne kruszyw

Obowiązki producentów kruszyw - formalno-prawne uwarunkowania

Dodatkowe informacje

Nasz Zakład Kształcenia Ustawicznego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku i jest wpisany pod numerem 971K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Prowadzimy kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie górnictwa skalnego, gospodarki odpadami, obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, obsługi maszyn eksploatowanych w odkrywkowym górnictwie skalnym, systemów jakości, charakterystyki energetycznej budynków, technik informatycznych, procesów zarządzania oraz BHP.