Informacje

Podręcznik pt. „Maszynowe procesy rozdrabniania w produkcji kruszyw”, przeznaczony jest dla studentów wydziałów mechanicznych, gdzie w programach studiów przewidziano wiadomości z zakresu maszyn rozdrabniających, cech fizycznych i mechanicznych kruszyw. Podręcznik obejmuje wiadomości dotyczące historii, ogólnej budowy maszyn, zastosowania, parametrów eksploatacyjnych, zasad bezpiecznej pracy maszynami oraz przedstawia przegląd obecnie stosowanych kruszarek, maszyn i urządzeń rozdrabniających. W pierwszym rozdziale przedstawiono zarys historyczny maszyn rozdrabniających. Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce materiałów przeznaczonych do rozdrabniania. Zawiera on podstawowe informacje o kruszywach, ich cechach fizycznych, mechanicznych. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono podstawowe maszyny i narzędzia służące do produkcji kruszyw tj.: kruszarki szczękowe, stożkowe, udarowe i walcowe, specjalistyczny osprzęt rozdrabniający stosowany w maszynach roboczych (łyżki rozdrabiające, łyżki przesiewająco-rozdrabiające, nożyce hydrauliczne tnąco-kruszące, głowice frezujące).


Przy omawianiu maszyn przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy, ich zastosowania i parametrów eksploatacyjnych. W rozdziale piątym przedstawiono przykładowe linie procesu technologicznego w zakładzie do produkcji i uszlachetniania kruszywa oraz zasady doboru maszyn. W podręczniku przedstawiono podstawowe informacje z zakresu, automatyzacji, eksploatacji maszyn oraz zasad bhp obowiązujące przy pracy maszynami rozdrabniającymi.


Autorami książki są: Jarosław Stankiewicz, Paweł Ciężkowski, Jan Maciejewski

Kategoria: