Wydarzenia Biznesowe i Konferencje

Blisko 1200 osób wzięło udział w Innovatorium Łukasiewicza, w tym przedstawiciele czołowych polskich firm i startupów, naukowcy i pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucje publiczne oraz media.
Podczas 33 paneli i sesji matchmakingowych rozmawialiśmy m.in. o tworzeniu zespołów i konsorcjów projektowych, których celem będzie przygotowanie wniosków do programu Horyzont Europa oraz funduszy krajowych.
Złota era dla polskich badań i rozwoju jest na wyciągnięcie ręki. Koronny argument świata nauki, czyli brak funduszy na finansowanie badań może odejść w zapomnienie. Pod warunkiem, że będziemy potrafili wykorzystać Horyzont Europa – prawdopodobnie największy w historii program wsparcia badań i innowacji, z którego w najbliższych latach europejscy naukowcy i firmy będą mogli pozyskać 95 miliardów euro.

Wyzwania Łukasiewicza i trzy lata ciężkiej pracy

„Będziemy bardzo mocno inwestować w ludzi” – od takich słów rozpoczął swoje wystąpienie prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński. Uczestnicy Innovatorium, którzy na początku wydarzenia zgromadzili się na głównej scenie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, usłyszeli krótkie podsumowanie funkcjonowania jednej z największych w Europie sieci badawczych. 

Łukasiewicz jest obecny w 12 miastach Polski, mamy 26 instytutów i zatrudniamy 7000 pracowników, z których 4500 to naukowcy i inżynierowi. W ciągu trzech lat 650 firm rzuciło nam 1500 wyzwań a my odpowiedzieliśmy na każde z nich.

Prezes Dardziński podsumował, że 7,5 miliarda złotych wynosi łączny budżet projektów, w które zaangażowane są nasze instytuty, z czego do nich bezpośrednio trafiają 2 miliardy złotych. Pokazuje to, że publiczne pieniądze pozyskiwane wspólnie z naukowcami Łukasiewicza trafiają do polskich firm. Jak wyjaśniał: „Wielokrotnie słyszeliśmy, że przedsiębiorcy nie chcą pracować z naukowcami, a naukowcy nie rozumieją biznesu. To właśnie dlatego powstały Wyzwania Łukasiewicza”.


W Łukasiewiczu w ciągu 15 dni roboczych od zarejestrowania wyzwania bezpłatnie dostarczamy pomysły odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców, rekomendujemy zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. 


Jedynym z formatów, jaki zaproponowaliśmy uczestnikom Innovatorium były sesje matchmakingowe. Odbyło się 16 sesji oraz warsztat na temat bezpieczeństwa i obronności. Udział w sesjach matchmakingowych wzięli przedstawiciele wielu polskich firm (np. Quib Construction, Hynfra, Ecotech) i uczelni, jak również organizacji zagranicznych (np. EU Robotics, EIT Health, INESC). Docelowym efektem spotkań mają być konsorcja projektowe, które wspólnie będą sięgać po finansowanie z Horyzontu Europa. Łukasiewicz - IMBiGS zorganizował spotkanie matchmakingowe o budownictwie modułowym, na którym została poruszona tematyk: jak budować ekologicznie oraz z jakich materiałów musi być zbudowany mudołowy budynek.

Wszystkie sesje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych partnerów, ale pierwsze podsumowania wskazują, że największe szanse na nowe projekty mamy w obszarze budownictwa modułowego i sztucznej inteligencji. W ramach warsztatu ustalono zasady współpracy z NCBR, który zaoferował m.in. specjalne szkolenie dla pracowników Łukasiewicza z zakresu opracowywania wniosków projektowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa.

Kategoria: