Regulamin i załączniki obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Regulamin i załączniki obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r. (z wyjątkami opisanymi w treści Regulaminu) (PDF)
     
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie Potwierdzenia (Wersja edytowalnaPDF)                                                                                                                                                                              
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy instruktora i wykładowcy (Wersja edytowalna, PDF)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Wykazu opłat (Wersja edytowalna, PDF)
Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Wersja edytowalna, PDF)
Załącznik nr 6 - Wniosek o utworzenie konta użytkownika w aplikacji internetowej (Wersja edytowalna, PDF)
Załącznik nr 8 - Wniosek o przeprowadzenie egzaminu (Wersja edytowalna, PDF)
Załącznik nr 9 - Wniosek o sesję (Wersja edytowalna, PDF)
Załącznik nr 10 - Wzór legitymacji Egzaminatora i Wizytatora (PDF)
Załącznik nr 16 - Wniosek o udostępnienie danych (Wersja edytowalnaPDF)
Załącznik nr 17 - Wniosek o duplikat, aktualizację, wymianę książki operatora (Wersja edytowalnaPDF)
Załącznik nr 18 - Wniosek o Świadectwo w języku angielskim (Wersja edytowalnaPDF)