Przetargi

OGŁOSZENIE 

o zapytaniu w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: 

MONTAŻ LINII PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU „PRACE BADAWCZE NAD INNOWACYJNYM MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM ORAZ TECHNOLOGIĄ JEGO PRODUKCJI” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO, DZIAŁANIE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE.


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do udziału w zapytaniu w celu ustalenia wartości zamówienia polegającego na Montażu linii pilotażowej w ramach projektu „Prace Badawcze nad innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym oraz technologią jego produkcji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe.


Postępowanie: Montaż linii pilotażowej w ramach projektu „Prace Badawcze nad innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym oraz technologią jego produkcji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe. - Platforma Zakupowa

Kategoria: