Mechanizacja i automatyzacja budownictwa

W zakresie mechanizacji budownictwa Instytut prowadzi działalność nie tylko w obszarze naukowo-badawczym i badań laboratoryjnych, realizuje również projekty własne oraz z przedsiębiorstwami, jak również działalność usługową.
 
Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe obejmujące:

  • obszar mechanizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych oraz wytwarzania, transportu i układania mieszanki betonowej
  • własności reologiczne cieczy stosowanych w budownictwie
  • procesy produkcji, transportu, podawania, układania i zagęszczania mieszanki betonowej, w tym badania maszyn stosowanych w wymienionych procesach
  • narzędzia, maszyny i urządzenia do robót wykończeniowych i instalacyjnych w zakresie charakterystyk technicznych i eksploatacyjnych
  • wózków jezdniowych napędzanych w zakresie charakterystyk technicznych i eksploatacyjnych

W obszarze mechanizacji budownictwa zajmujemy się następującą tematyką:

  • innowacyjnymi technologiami wytwarzania materiałów dla budownictwa
  • linie do produkcji materiałów i elementów budowlanych