Wydarzenia Biznesowe i Konferencje

Łukasiewicz – IMBiGS zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego "Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia" . Jego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców i naukowców w unijnym programie Horyzont Europa. Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa. W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz udziela wsparcia poprzez Branżowe Punkty Kontaktowe w następujących obszarach: Zrównoważona gospodarka, Transformacja cyfrowa, Technologie medyczne i zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Technologie niskoemisyjne i czysta energia oraz Przemysł 4.0.


Spotkanie inauguracyjne BPK "Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia" odbyło się w dniu 21 czerwca b.r. w Four Points Sheraton w Warszawie. W uroczystym otwarciu wziął udział m.in. dr Marcin Kraska – Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju, Pan Robert Napora i Maciej Kiełmiński  z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Pani maria Śmietanka z NCBR oraz Pan Piotr Czembor z Hynfra Energy Storage.. Sesję otwarcia prowadził dr inż. Marcin Kruk – dyrektor Łukasiewicz – IMBiGS. 


Ze wsparcia Branżowego Punktu Kontaktowego „Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” mogą korzystać instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje międzynarodowe.

Kategoria: