Informacje

Ruszyły pierwsze konkursy partnerstwa CETPARTNERSHIP (Clean Energy Transition Partnership) w programie Horyzont Europa!

Konkursy obejmują 7 grup tematycznych, jednakże polskie podmioty mogą uzyskać dofinansowanie w 4 grupach, w sumie w 6 konkursach: 

TRI1: Optimised integrated European net-zero emissions energy system 

- Call module 1.1: PowerPlanningTools  

- Call module 1.2: RESDemoPowerFlex 

TRI2: Enhanced zero emission power technologies 

- Call module 2.1 Advancing RE technologies for power production through cost reduction 

- Call module 2.2 Breakthrough R&D to increase RE power technologies efficiency 

TRI5: Integrated regional energy systems 

- Call module 5: Integrated Regional Energy Systems 

TRI6: Integrated industrial energy systems 

- Call module 6: Industrial energy systems.


Konkursy są dwuetapowe – fiszkę projektu opisującą konsorcjum oraz zawierającą skrócony opis projektu (max. 10 stron) należy złożyć za pomocą elektronicznego systemu do dnia 23 listopada 2022 r., do godz. 14. W przypadku pozytywnej oceny wstępnego wniosku (fiszki), pełny wniosek konsorcjum będzie zobowiązane złożyć do dnia 20 marca 2023 r. W sytuacji zakwalifikowania projektu do dofinansowania, polski podmiot lub podmioty będą zobowiązane złożyć wniosek do NCBR, który będzie podlegał jedynie ocenie kwalifikowalności kosztów polskich konsorcjantów. 

Zasady odnośnie konsorcjum: 

- minimum 3 organizacje z 3 różnych państw uczestniczących w CETPartnership, z czego minimum 2 organizacje muszą pochodzić z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych; 

- całkowity udział 1 partnera w projekcie nie może przekroczyć 60 % (mierzone ilością osobo-miesięcy przypadających na danego partnera); 

- całkowity udział partnerów z 1 kraju nie może przekroczyć 75 % (mierzone ilością osobo-miesięcy). 

Zasady dotyczące projektu: 

- projekty powinny się rozpocząć przed 15 grudnia 2023 r. 

- projekty powinny trwać nie dłużej niż 36 miesięcy. 

Specyficzne zasady dla polskich podmiotów: 

- alokacja dla polskich podmiotów: 3 mln EUR 

- maksymalna alokacja dla polskich podmiotów w 1 projekcie: 750 tyś. EUR 

- w ramach konkursu mogą być finansowane badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (TRL 4-8) 

- do konkursu mogą przystąpić: małe lub duże przedsiębiorstwa, grupa podmiotów składająca się przynajmniej z 2 przedsiębiorstw, grupa podmiotów składająca się przynajmniej z 1 organizacji badawczej i 1 przedsiębiorstwa.


SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH.  

Wszystkie dokumenty dotyczące programu znajdują się pod tym adresem. Dostępna jest także platforma matchmakingowa dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursach. 

Masz pytania? Szukasz wsparcia w programie Horyzont Europa? Skontaktuj się z Branżowym Punktem Kontaktowym Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, i uzyskaj bezpłatne wsparcie!

Kategoria: