Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikiem projektu finansowanego z programu Horyzont Europa może być każdy podmiot, o ile spełnia on warunki określone w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy Horyzont Europa[1] oraz poszczególnych programach pracy, w ramach którego ogłoszono dany nabór. Ograniczenia obowiązują jednak w zakresie podmiotów, które mogą otrzymać finansowanie – takie podmioty muszą być zarejestrowane w jednym z państw uprawnionych, tj. albo w jednym z państw członkowskich UE lub ich terytoriach zamorskich, albo w krajach stowarzyszonych, albo w jednym z krajów z listy krajów o niskich lub średnich dochodach. Szczegółowe, dodatkowe warunki uczestnictwa są określane w ramach każdego naboru. Podmioty biorące udział w projekcie muszą wykazać odpowiedni potencjał do realizacji swojej części projektu.

W ramach projektów badawczych finansowanych w filarze II Horyzontu Europa, wymagany jest współudział wielu podmiotów w ramach konsorcjów projektowych.

W skład konsorcjum powinny wchodzić przynajmniej:

  • jeden podmiot zarejestrowany w państwie członkowskim UE (koordynator) i
  • dwa podmioty zarejestrowane w państwie członkowskim UE lub pozostałych państw uprawnionych (kooperanci).

Powyższy skład konsorcjum stanowi wymagane minimum, jednak sugerowane jest tworzenie konsorcjów o większym składzie. Podmioty te powinny być zarejestrowane w różnych krajach i nie być ze sobą powiązane.


Pamiętaj – jeżeli masz pomysł na projekt badawczy, który może zostać sfinansowany z filara II, musisz znaleźć odpowiednich kooperantów. Alternatywnie, możliwe jest również dołączenie do tworzącego się konsorcjum jako kooperant, jak również dołączyć do projektu w toku, o ile koordynator konsorcjum wyraził na to zgodę. Jeżeli szukasz partnerów do konsorcjum na potrzeby naboru, na stronie naboru sprawdź sekcję Partner search announcements, gdzie ogłaszają się podmioty zainteresowane udziałem w naborze.