Nasze usługi

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (BPK TNCE) jest pomoc polskim przedsiębiorcom, naukowcom i instytucjom w skutecznym aplikowaniu do programu Horyzont Europa w przypisanych obszarach. 

Zwiększeniu aktywności i efektywności w pozyskiwaniu projektów międzynarodowych przez krajowe podmioty służyć będą podejmowane przez nas działania: 

  • specjalistyczne (tematyczne) szkolenia i warsztaty, 
  • organizacja wydarzeń matchmakingowych/networkingowych/brokerskich, 
  • udział w wydarzeniach matchmakingowych/networkingowych/brokerskich za granicą, 
  • identyfikacja i pozyskiwanie partnerów do projektów, w tym współpraca z organizacjami badawczymi, jednostkami finansującymi prace badawcze, jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami, 
  • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i reprezentowanie na ich forum krajowych podmiotów, 
  • opiniowanie dokumentów nt. partnerstw europejskich na potrzeby MEiN i NCBR. 

BPK TNCE poprzez ścisłe powiązanie ze strukturą Sieci Badawczej Łukasiewicz ma możliwość zapewnienia dostępu do wsparcia w obszarze kompetencji dotyczących realizacji projektów we współpracy międzynarodowej (np. obecność w Sieci EEN i EDIH), jak i dostępu do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów technologicznych i infrastrukturalnych Łukasiewicza (np. Baza Infrastruktury Badawczej). Możliwe będzie również wykorzystanie działalności Koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza (wspierających relacje z partnerami naukowymi) oraz Brokerów Innowacji Łukasiewicza (ukierunkowanych na relacje nauka-biznes), a także współpraca z Business-Science Poland w Brukseli. 


Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat: 

  • możliwości, jakie daje Horyzont Europa w zakresie prac nad technologiami w energetyce i efektywności energetycznej w budownictwie, przemyśle i mobilności,  
  • współpracą z BPK TNCE w zakresie informacji i doradztwa w przygotowaniu projektu, poszukiwania partnerów międzynarodowych i budową konsorcjów projektowych, 
  • pozyskiwaniem bieżących informacji dotyczących najistotniejszych wydarzeń i aktualności dot. programu Horyzont Europa, 

 prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego