Dodatkowe wymagania

Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na portal KE Funding & Tenders i wyszukaj interesujący Cię nabór. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz względem projektu określone są w sekcji topic description, destination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Większość naborów wymaga, aby działania realizowane w ramach projektu prowadziły do osiągnięcia przez dane rozwiązanie określonego TRL w chwili zakończenia projektu.