Wydarzenia

Zapraszamy dnia 22 listopada 2022 r. do Warszawy na wydarzenie matchmakingowe  Horizon4Poland'22, organizowane przez sieć Branżowych Punktów Kontaktowych.

 

Ideą wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla krajowych i zagranicznych podmiotów do zapoznania się z możliwościami finansowania jakie oferuje program Horyzont Europa w zakresie pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć B+R w sześciu kluczowych obszarach, takich jak technologie niskoemisyjne i czysta energia, przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, zrównoważona gospodarka, inteligentna i czysta mobilność. Wydarzenie będzie także okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych, które są niezbędne do aplikowania o środki w programie.

 

W ramach wydarzenia, BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia działający  przy  Łukasiewicz – IMBiGS przedstawi wraz z zaproszonymi ekspertami podczas sesji Repowering Europe - technologies for sustainable energy transition główne kierunki rozwoju technologii niskoemisyjnych, przewidziane w nowym programie pracy na lata 2023-2024.

 

Zapraszamy do rejestracji pod adresem https://horizon4poland22.b2match.io/invitation/-QHJt2U

Kategoria: