Wydarzenia Biznesowe i Konferencje

Przed nami inauguracja Branżowego Punktu Kontaktowego "Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia" na którą zapraszamy w dniu 21 czerwca w hotelu 4 Points Sheraton w Warszawie. Podczas inauguracji zaplanowana jest debata "Wyzwania stojące przed technologiami przyszłości (czystą energią opartą na OZE, wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz budownictwem modułowym), a możliwości wsparcia badań opartych na współpracy w ramach Programu Horyzont Europa".  Debata z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych i dotychczasowych beneficjentów Programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa


Horyzont Europa jest programem wspierającym badania i innowacje w obszarach kluczowych dla europejskiej nauki i przemysłu. Łączny budżet HE we wszystkich obszarach wynosi ok. 95 mld EUR. Na nowatorskie rozwiązania została przeznaczona kwota 95,5 mld euro. W celu sprawnego wykorzystania środków Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa. BPK zapewnia aplikującym wsparcie merytoryczne na etapie pisania wniosków projektowych, ale także umożliwi udział w szkoleniach tematycznych i wydarzeniach międzynarodowych. 


Jeśli chcesz wziąć udział w Inauguacji prosimy o kontakt na adres email: jakub.kalitowski@imbigs.lukasiewicz.gov.pl 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

Kategoria: