Konferencje

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, debaty będzie można również śledzić w Internecie.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniu 25 kwietnia 2022 w godzinach 16:30 - 18.00 zapraszamy na debatę Zielone Budownictwo w które weźmie udział Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Łukasiewicz - IMBiGS - Ireneusz Baic


Główny temat debaty: Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.


W sesji udział zapowiedzieli: 

  • Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni Europe
  • Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner, praktyka nieruchomości i budownictwa, kancelaria CMS
  • Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska, Budimex SA
  • Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska
  • Ireneusz Baic, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • Grzegorz Nowaczewski*, założyciel, prezes zarządu, Virtual Power Plant  Sp. z o.o.
  • Andrzej Reclik*, prezes zarządu, Górażdże Cement SA
  • Piotr Uściński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Rejestracja na EKG: https://www.eecpoland.eu/2022/pl/rejestracja-2022,921/ 


Serdecznie zapraszamy!

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.  Więcej informacji: https://www.eecpoland.eu/2022/pl/panel/4965.html

Kategoria: