Certyfikacja

adobestock_413354412.jpeg

W ramach tej działalności wydajemy certyfikaty dla: wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i systemów zarządzania
Zasady prowadzenia działalności certyfikacyjnej w okresie zagrożenia koronawirusem.

Personel Instytutu kwalifikowany jest do realizacji poszczególnych zadań na podstawie właściwego wykształcenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności w ramach uzyskanych notyfikacji, akredytacji oraz innych uprawnień. 

Nasi pracownicy ukończyli kierunki bezpośrednio związane z zajmowanym obszarem działalności - budownictwo, inżynieria materiałowa, kierunki mechaniczne, geologia. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji oferowanych usług, z których skorzystały znaczące firmy na rynku budowlanym. 

Klientowi przekazującemu nam niezbędną dokumentację gwarantujemy zachowanie pełnej poufności.