O BPK

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia jest jednym z sześciu punktów kontaktowych powołanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia koncentruje się na wsparciu przedsiębiorców i naukowców w rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w budownictwie, technologiach niskoemisyjnych w transporcie oraz na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w instalacjach spełniających najwyższe standardy emisji zanieczyszczeń, rozwiązaniach służących optymalizacji magazynowania i wykorzystania energii w przemyśle, transporcie i gospodarstwach domowych.

Zakres działalności BPK TNCE obejmuje zagadnienia związane z rozwojem technologii i rozwiązań w obszarach:

  • budownictwa pasywnego i energooszczędnego;
  • odnawialnych źródeł energii;
  • baterii i magazynowania energii;
  • systemów zarządzania energią;
  • technologii wodorowych;
  • niskoemisyjnego transportu.

Sieć BPK

Rolą sieci Branżowych Punktów Kontaktowych jest wspieranie krajowych przedsiębiorstw w procesie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi celem aplikowania o projekty dofinansowane z programów Komisji Europejskiej, których realizacja umożliwi powstanie i komercjalizację innowacyjnych produktów lub usług ważnych z punktu widzenia rozwoju krajowej gospodarki.

Do zadań BPK należy w szczególności prowadzenie działań integrujących przedsiębiorstwa i organizacje badawcze w obszarach tematycznych, dla których możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa. Działalność BPK ukierunkowana będzie również na aktywne włączenie w działalność powiązanych partnerstw w ramach Horyzont Europa, aby poprzez prace w ramach ich struktur umożliwić wprowadzenie do kolejnych edycji programów obszarów tematycznych zgodnych z kierunkami kluczowymi dla rozwoju krajowej gospodarki.