Pion wsparcia

Forma współpracy:  umowa o pracę

Jako wyłączny operator krajowy przeprowadzamy egzaminy i wydajemy uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń roboczych takich jak koparki, ładowarki, walce, pilarki czy rusztowania. Wydajemy ok. 50 000 nowych uprawnień rocznie. Od 2020 r. realizujemy długofalowy projekt strategiczny pn. „Jakość i bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń”. W związku z dynamiką prowadzonych zmian poszukujemy osób na stanowisko: 

Egzaminator

Jakie zadania na Ciebie czekają?

 • będziesz przeprowadzać egzaminy osób które ukończyły szkolenie i chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyny lub urządzenia technicznego, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej
 • będziesz egzaminatorem w dwuosobowej komisji
 • pracę będziesz wykonywać w systemie zadaniowym

Sprawdź, czy to Ciebie szukamy

 • lubisz pracować z ludźmi
 • cechuje Cie wysoka kultura osobista
 • jesteś odporny/a na stres
 • potrafisz szybko reagować na zmieniające się okoliczności
 • masz co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: budownictwa, górnictwa, budowy i eksploatacji maszyn roboczych lub górniczych, albo pokrewne
 • masz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • jesteś zorientowany w rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn roboczych i ich użytkowaniu
 • nabyłeś lub jesteś gotowy nabyć uprawnienia operatora co najmniej jednej maszyny lub urządzenia technicznego o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. dostępnym pod adresem https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/20-rozporzadzenia-i-ustawy
 • posiadasz prawo jazdy kat. B

Co oferujemy

 • wynagrodzenie adekwatne do powierzonej odpowiedzialności
 • samochód służbowy
 • szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w maszynach roboczych, które organizujemy we współpracy z producentami maszyn i urządzeń,
 • możliwość rozwijania zainteresowań i pasji

Jeżeli jesteś zainteresowany, czekamy na Twoje CV - rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

W temacie wiadomości wpisz: "Egzaminator Łukasiewicz - IMBiGS - umowa o pracę

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 


Maszyny robocze i urządzenia techniczne, o których mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin przeprowadzany przez Łukasiewicz- IMBIGS. Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. 

 

Kategoria: