Pion wsparcia

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 

Jakie zadania na Ciebie czekają? 

 • Identyfikacja i nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi posiadającymi potencjał do aplikowania o środki w ramach międzynarodowych programów i inicjatyw badawczych UE
 • Udział w wydarzeniach matchmakingowych/networkingowych/ w kraju i  za granicą
 • Organizacja międzynarodowych wydarzeń matchmakingowych/networkingowych
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz wsparcie ich organizacji
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych

Sprawdź, czy to Ciebie szukamy

 • Wykształcenie wyższe
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym również w środowisku międzynarodowym
 • Umiejętność realizacji różnych zadań w określonych ramach czasowych
 • Samodzielność, staranność i dobra organizacja własnego czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Gotowość do podróży służbowych

Mile widziane:

 • Znajomość tematyki badawczej i innowacyjnej
 • Wiedza w zakresie Programu Horyzont Europa

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 


Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 22§ 1, 2, 4 i 5 – 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Kategoria: