Postępowanie o wydanie KOT

Z wnioskiem o udzielenie Krajowej Oceny Technicznej zwraca się producent lub grupa producentów wyrobu budowlanego, a także podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych.

W terminie 1 miesiąca od daty rejestracji wniosku przeprowadzona zostaje jego weryfikacja, w wyniku której wnioskodawca zostaje powiadomiony o potrzebie przeprowadzenia postępowania o wydanie Krajowej Oceny Technicznej lub o odmowie wszczęcia postępowania. 

Wszczęcie postępowania o wydanie Krajowej Oceny Technicznej następuje w terminie określonym porozumieniem stron o przeprowadzeniu takiego postępowania. Instytut przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku. W piśmie tym, określone zostają działania niezbędne do dokonania oceny przydatności wyrobu. Przeprowadzenie tych działań należy do wnioskodawcy i nie wchodzi w zakres postępowania o wydanie Krajowej Oceny Technicznej.
 
Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji określonej w piśmie w sprawie wniosku jest dokonywana ocena przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wydanie Krajowej Oceny Technicznej następuje w terminie do 6 tygodni od dnia uzyskania przez kompletnej dokumentacji

Podjęcie decyzji w sprawie odmowy wydania Krajowej Oceny Technicznej następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji.

 

Pliki do pobrania:

Informator

Wniosek o wydanie KOT