5 września 2019 r. odbędzie się w Olsztynie oczekiwane spotkanie nauki z przemysłem w ramach Konferencji nt. "NAUKA DLA PRZEMYSŁU - SPAWALNICTWO 4.0".

30.07.2019
Konferencje

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy zaprosić na Konferencję spawalniczą – Spotkanie Spawalników Warmii, Mazur i Pomorza. Konferencja nt. „Nauka dla przemysłu – Spawalnictwo 4.0”, odbędzie się w dniu 05.09.2019 r. na terenie Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorami tegorocznego spotkania są Katedra Technologii Materiałów i Maszyn UWM w Olsztynie i Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechniki Gdańskiej oraz Linde Gaz Gdańsk i Rywal RHC – Olsztyn.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń naukowo- badawczych i praktycznych oraz integracja środowiska, zajmującego się szeroko rozumianymi problemami spawalnictwa. Konferencja skierowana jest m.in. do inżynierów technologów, konstruktorów, spawaczy, pracowników odpowiedzialnych w swoich firmach za produkcję, badania, innowacje, rozwój, zaopatrzenie spawalnicze, jak i do pracowników uczelni oraz studentów. W bieżącym roku po raz „pierwszy” odbędzie się wspólne spotkanie spawalników z regionów Warmii, Mazur i Pomorza.

W wydarzeniu będzie brał udział przedstawiciel Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Więcej szczegółów na stronie konferencjiwww.uwm.edu.pl/konferencjaktmim