Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni, że mogliśmy zrealizować projekt "Opracowanie innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW".

01.10.2021
Informacje

Celem projektu było pozyskanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej opracowania i wykorzystania w warunkach rzeczywistych innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW o wymiarach: średnica 1,7 m i wysokość 2,5 m.

Opracowana technologia stanowi rozwiązanie innowacyjne ponieważ z założenia wykorzystuje podwójną prędkość prądnicy - generatora prądu ponieważ docelowy produkt (innowacyjny wiatrak) zbudowany będzie na podstawie odpowiednio zmodyfikowanej turbiny Pawlaka (będą dwie turbiny, jedna nad drugą, ustawione pionowo na tym samym maszcie). Obydwie turbiny będą mieć zamontowane "strumienice" dla lepszego wykorzystania wiatru – założone minimum dwukrotne zwiększenie wydajności (np. przy warunkach atmosferycznych - sile wiatru 3 m/s a strumienica sumuje prędkości i wytwarza efekt zbliżony 7 m/s. - WNIOSEK PATENTOWY. Nr P – 417685).

Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych wydajność wzrasta trzykrotnie. Nowatorskim rozwiązaniem jest również to, że górny wiatrak obraca się w prawą a dolny w lewą stronę i tym samym górny wiatrak napędza górny dysk z magnesami neodymowymi a dolny wiatrak, dolny dysk z magnesami neodymowymi prądnicy (tzw. "amerykanki"). Pomiędzy wskazanymi dyskami jest umieszczony kolejny dysk -stateczny względem masztu - ziemi - z cewkami w których będzie indukowany prąd elektryczny. Dzięki przeciwsobnemu obrotowi dysków z magnesami cewki będą znajdowały się w przemiennym polu magnetycznym magnesów. Prędkość zmiany tego pola będzie w tym przypadku 2 x większa, niż gdyby oba dyski obracały by się w tę samą stronę. Ponadto urządzenie nie wymaga stosowania szczotek co dodatkowo zwiększa jego wydajność prądotwórczą. Wartość SEM zal. E= B x l x v gdzie B - indukcja pola magnetycznego magnesów l - długość przewodu nawinięta na rdzenie umieszczone w dysku stałym prądnicy v - prędkość liniowa obrotowa dysków z magnesami. x - znak mnożenia.

Wymiary całego urządzenia będą zależały od wielkości zastosowanej prądnicy – prace badaczy wykazują najbardziej skuteczne rozwiązania do minimum 3 rodzajów parametrów fizycznych.

Prace B+R umożliwiły szczegółowe opracowanie technologii pod kątem wydajności w różnych warunkach atmosferycznych oraz przy założeniu kilku zróżnicowanych parametrów fizycznych urządzenia. Ponadto efektem prac w zakresie innowacji produktowej będzie wskazanie wytrzymałości materiałowej rubiny i łopat, sprawdzenie założeń bezpieczeństwa i opracowanie skutecznych metod hamowania, wykonanie projektu strumienic i mechanizmów sterowania.

Galeria zdjęć