"Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej" - książka

27.10.2015
Informacje

Nowa książka prof. Jerzego Łunarskiego wydana przez IMBiGS

Przedstawiono w tym opracowaniu wszystkie istotne zagadnienia związane z oceną zgodności. Celem publikacji jest „wskazanie potencjalnym zainteresowanym organizacjom (pracownicy przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, pracownicy organizacji pozarządowych itp.) informacji związanych z poświadczaniem zgodności i certyfikacją różnych wyrobów, procesów i systemów”.

Książka może być też użyteczna dla konsumentów chcących upewnić się o jakości nabywanych towarów i o rzetelności ich dostawców.

 

Zagadnienia przedstawione w książce stanowią ważne elementy szeregu dyscyplin naukowych prezentowanych na studiach z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania i mogą być pomocne dla studentów tego kierunku i innych o zbliżonej tematyce.

=============================================================================

Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt z Zakładem Wydawnictw i Promocji IMBiGS -
tel. 22 815 44 35,
e-mail: m.baranska@imbigs.pl