Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

05.08.2021
Ogłoszenia

Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym  na :

„Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz”

nr postepowania:  PRZ/00009/2021

nr TED: 2021/S 146-385522

Postępowanie prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania na platformie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490581