DR INŻ. MARCIN M. KRUK DYREKTOREM ŁUKASIEWICZ - IMBIGS

01.04.2020
Informacje

1 kwietnia 2020 r. decyzją Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz Pana Piotra Dardzińskiego stanowisko Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego objął dr inż. Marcin M. Kruk.

Dr inż. Marcin M. Kruk od ponad dziesięciu lat pracę zawodową wiąże z rozwojem ludzi i organizacji poprzez wdrażanie zmian na płaszczyźnie zarządzania strategicznego. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, w której uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie (2001), a także stopień naukowy doktora (2010) oraz dyplom MBA w ramach polsko-amerykańskiego programu Politechniki Lubelskiej i University of Minnesota (2013). Od czasów studenckich związany jest z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

Pracę zawodową rozpoczął w jednostce badawczej COBR Przemysłu Betonów „CEBET” (2001-2010), gdzie jako technolog w pionie naukowo-badawczym koordynował m.in. kilkuetapowy projekt dotyczący zarysowań ustrojów ściennych. Od 2004 łączył pracę badawczą z funkcją Kierownika Laboratorium, a potem Zakładu Badawczego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję członka Zarządu i wiceprezesa ds. finansowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Od 2010 roku pracował w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Certyfikacji oraz Zakładzie Aprobat Technicznych. Od 2015 jako dyrektor ITB był liderem wdrożenia w jednostce kluczowych zmian w obszarze efektywności operacyjnej, organizacji, HR, finansów, ukierunkowanej na łączenie nauki i biznesu. Swój rozwój w zarządzaniu strategicznym i wdrażaniu projektów transformacyjnych kontynuował od 2017 roku w sektorze prywatnym jako pełnomocnik prezesa zarządu ds. zarządzania zmianą w jednej ze spółek francuskiej Grupy Thales. Obecnie rozpoczyna pięcioletnią kadencję jako Dyrektor Łukasiewicz-IMBiGS.