Elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności cieplnej na bazie innowacyjnego kruszywa z surowców odpadowych

23.08.2021
Informacje

Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania prefabrykatów budowlanych wielkogabarytowych z wykorzystaniem kruszywa na bazie surowców odpadowych. Elementy z betonu komórkowego są zdecydowanie lżejsze od prefabrykatów z betonu zwykłego co wpływa na ułatwienie prac budowlanych oraz generuje oszczędności w transporcie. Zdecydowaną przewagą ABK nad elementami modułowymi z betonu lekkiego kruszywowego jest zdolność do akumulacji ciepła dzięki czemu zapewnia się stały komfort cieplny mieszkańcom. W projekcie uwzględniono zastosowanie kruszyw pochodzących z przerobu odpadów z oczyszczalni ścieków, które mogą polepszyć przewodnictwo cieplne ABK oraz ograniczą eksploatację zasobów naturalnych. Kruszywo to stosowane do materiałów wiążących, pozwala na uzyskanie betonów lekkich (gęstość 1400-1600 kg/m3) o podwyższonym oporze cieplnym. Ponadto dodatek fazy glino-krzemianowej do mieszanki betonowej może wpłynąć korzystnie na cechy mechaniczne i trwałość betonu komórkowego. Do chwili obecnej nie podjęto badań nad zastosowaniem kruszyw z surowców odpadowych do wytwarzania ABK.