I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR

04.03.2016
Informacje

Instytut patronem honorowym BMR

W dniu 8 kwietnia 2016 r.  (w godz. 8.00 – 18.30) w olsztyńskim  Centrum Szkoleń Budowlanych przy ul. Lubelskiej 33 C odbędą się I Warmińsko-Mazurskie  Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR organizowane przez Centrum Szkoleń  Budowlanych i firmę JURGO S.C. z Olsztyna.

Instytut nasz objął patronat honorowy nad  Mistrzostwami w ramach realizacji zadań Instytutu wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
 

W programie zobaczymy rywalizację ok. 40 zespołów montażowych oraz pokazy technik linowych z elementami ratownictwa. Odbędą się spotkania z ekspertami Państwowej  Inspekcji  Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz ekspertów naszego Instytutu. Będzie można odwiedzić stoiska firm z branży rusztowaniowej, budowlanej, BHP i szkoleniowej. Zorganizowane zostaną konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Podczas Mistrzostw, na wydzielonym stoisku, przedstawimy  wykorzystywane  przez Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu  techniki symulacji pracy operatora na maszynie budowlanej. Prezentacja odbędzie się w formie seminarium „Zastosowanie techniki symulacji w szkoleniu praktycznym operatorów maszyn”. Każdy uczestnik zajęć otrzyma okolicznościowy “Certyfikat” potwierdzający udział w seminarium. Będzie możliwość weryfikacji własnych umiejętności  na profesjonalnych trenażerach wykorzystywanych przez Ośrodek podczas szkoleń zawodowych.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej mistrzostw - www.bmrolsztyn.pl