IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”

04.08.2016
Konferencje

W dn. 7-10.06.2016 w Polańczyku w Bieszczadach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia  montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”.

Organizowane co 3 lata konferencje poświęcone są przeglądowi postępów prac w nauce i technice dotyczących sposobów łączenia elementów maszynowych oraz takich cech tych połączeń, jak: wytrzymałość, trwałość, niezawodność, produktywność, bezpieczeństwo, łatwość mechanizacji i automatyzacji, sposobów kontroli ich jakości, możliwości demontażu, regeneracji lub recyklingu.

W trakcie tegorocznej Konferencji, zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską oraz IMBiGS, odbyło się 6 sesji tematycznych, przedstawiono 52 referaty., wśród nich referaty pracowników Instytutu:

  • Janusz Kobiałka: Modernizacja stanowiska do badań wytrzymałościowych konstrukcji wielkogabarytowych,
  • Mirosław Chłosta: Kierunki rozwoju automatyzacji w budownictwie.

Podczas końcowych dyskusji uczestnicy podkreślili ważność konferencji dla upowszechnienia postępu technologicznego w technikach montażu oraz skuteczność twórczych inspiracji uczestników w trakcie dyskusji. Duże znaczenie ma także możliwość kuluarowych spotkań, wymiany poglądów i wczesnego rozpoznania prac prowadzonych w różnych ośrodkach, sprzyjające lepszemu programowaniu własnych prac. Szczególnie korzystne było forum spotkań nieformalnych ze specjalistami z zakresu konstrukcji i technologii oraz eksploatacji systemów montażowych.