IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technika i Technologia Montażu Maszyn” TTMM-2017

28.06.2017
Konferencje

Jubileusze 80-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Jerzego Łunarskiego

W dniach od 6 do 9 czerwca br. w Bieszczadach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Technika i Technologia Montażu Maszyn” TTMM-2017 organizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W tym roku konferencja miała wyjątkowy, jubileuszowy charakter – została połączona z Jubileuszem 80-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Jerzego Łunarskiego.

 

 

Pierwszego dnia konferencji, podczas uroczystej kolacji, odbyło się spotkanie związane z 80-leciem urodzin prof. Jerzego Łunarskiego, który był także inicjatorem organizacji konferencji n.t. „Technika i Technologia Montażu Maszyn”.

W uroczystości, oprócz uczestników konferencji, wzięli udział również pracownicy Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej, której Profesor był kierownikiem w latach 1973–2007.

Z okazji zacnego jubileuszu Profesor otrzymał życzenia od Dyrektora Instytutu, pracowników i Rady naukowej IMBiGS.

Podczas konferencji wygłoszono 38 referatów, których autorami byli pracownicy naukowi z uczelni polskich i zagranicznych. Referaty dotyczyły zagadnień wykonywania nowoczesnych połączeń montażowych różnymi metodami, modelowania wyrobów montowanych i systemów montażowych, modernizacji różnych urządzeń montażowych, zastosowań norm w procesach wytwarzania, projektowania procesów montażowych i oprzyrządowania montażowego i tp. Ze szczegółami dotyczącymi   przebiegu Konferencji można zapoznać się w załączonym sprawozdaniu.

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w następujących wydawnictwach;

  • kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”,
  • miesięcznik „Przegląd Mechaniczny” (wybrane artykuły),

kwartalnik „Mechanika” Zeszyt Naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (wybrane artykuły).

Pliki do pobrania