Klucz Sukcesu dla prof. dra hab. inż. Wiesława Kozioła

23.10.2019
Informacje

Profesor Wiesław Kozioł podczas XXVI Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO (14-16.10.2019 r.) został uhonorowany nagrodą Klucza Sukcesu.

Klucz Sukcesu to wyróżnienie przyznawane przez redakcje magazynów wydawanych przez BMP: "Energetyki Cieplnej i Zawodowej", "Chemii Przemysłowej", "Kierunku Wod-Kan", "Przemysłu Farmaceutycznego" i "Surowców i Maszyn Budowlanych", osobom i zakładom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju danej branży. Wręczana jest na konferencjach organizowanych przez BMP.

 

Klucz Sukcesu wręczył prof. Wiesławowi Koziołowi Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu BMP Sp. z o.o., wydawcy m.in. czasopisma "Surowce i Maszyny Budowlane" i portalu kierunekSUROWCE.pl. a laudację na cześć nagrodzonego wygłosił Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Morawica” SA.

Więcej informacji znajduje się na stronie
https://www.kieruneksurowce.pl/konferencja,2084,68860.html

Pliki do pobrania