Metoda wzbogacania węgla kamiennego opracowana w Instytucie

07.01.2019
Informacje

Badania nad usuwaniem rtęci i siarki z węgla kamiennego

W oddziale Katowickim IMBiGS prowadzone są badania nad możliwością zmniejszenia zawartości siarki w produktach handlowych węgla kamiennego na drodze suchej separacji. Przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą opracowywana jest także hybrydowa technologia obniżenia zawartości rtęci w węglu.

Technologia suchego usuwania zanieczyszczeń urobku węgla kamiennego przy wykorzystaniu wibracyjno-powietrznych separatorów typu FGX robi obecnie zawrotną karierę w technologiach przeróbki mechanicznej.

 

 

Znaczący udział w rozwoju tej technologii ma Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Osiągnięcia te prezentowane są w czasopismach i na międzynarodowych konferencjach w Indiach, Chinach, Rosji, Czechach, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i w Kazachstanie.

W kwartalniku Krakowskiego Towarzystwa Technicznego – Czasopismo Techniczne vol. 138 nr 176-177 – zebrano siedem artykułów pracowników IMBiGS, opublikowanych w różnych czasopismach w latach 2017-2018, dotyczących problematyki usuwania zanieczyszczeń z węgla i kruszyw łamanych. Opisano też stan badań nad odkamienianiem węgla w Polsce.

Jest to już trzeci monograficzny zeszyt Czasopisma Technicznego. Pierwszy zeszyt nr 154-161 ukazał się w 2014 roku i zawierał osiem artykułów, drugi zeszyt nr 166 ukazał się w 2016 roku i zawierał osiem artykułów opublikowanych przez pracowników IMBiGS. Artykuły te (łącznie 23) drukowane były w różnych czasopismach i mało dostępnych materiałach konferencyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w Czasopiśmie Technicznym, Zeszytu nr 176-177  zobacz>>

Pliki do pobrania