Nowa monografia autorstwa pracowników Łukasiewicz –IMBiGS

05.11.2020
Informacje

Technika wzbogacania grawitacyjnego. Separatory powietrzno-wibracyjne typu FGX

W serii wydawniczej Studia, Rozprawy, Monografie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN pod Nr 212 ukazała się monografia autorstwa prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke i dr hab. inż. Ireneusza Baica pt.: „Technika wzbogacania grawitacyjnego. Separatory powietrzno-wibracyjne typu FGX”

Monografia prezentuje efekty blisko 8-letnich badań autorów nad implementacją separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX do warunków panujących w polskich zakładach przeróbczych. Składa się ona z IV części.

W pierwszej z nich w sposób szczegółowy opisana została konstrukcja i zasada działania separatora powietrzno-wibracyjnego oraz czynniki wpływające na efektywność jego pracy. Zaprezentowane zostały również opisy modułów wspomagających pracę separatora.

Druga część monografii prezentuje efekty praktyczne wykorzystania separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX. Opisane zostały sposoby oceny podatności urobku węglowego na wzbogacanie grawitacyjne w szczególności metodami suchej separacji oraz wyniki wykonanych przez autorów badań testowych dotyczących odkamieniania węgli energetycznych, uśredniania nadawy przed podaniem ich procesom wzbogacania w osadzarkach oraz oczyszczania koncentratów wytwarzanych węgli energetycznych.

W trzeciej części monografii autorzy skupili się na badaniach parametrów mających wpływ na skuteczność procesu suchego odkamieniania z wykorzystaniem ww. separatorów. Dotyczyły one z jednej strony parametrów fizycznych urobku węglowego oraz z drugiej parametrów technicznych pracy samych urządzeń. W części tej zaprezentowano również w sposób uproszczony analizę ekonomiczną procesu suchego odkamieniania oraz model matematyczny opisujący zjawiska fizyczne występujące podczas tego procesu.

Czwarta cześć monografii opisuje wyniki przeprowadzonych przez autorów badań ukierunkowanych na obniżenie zawartości popiołu i siarki oraz wzrost wartości opałowej węgla energetycznego a także redukcję w nim zawartości pierwiastków ekotoksycznych. W części tej przedstawiono również przykłady implementacji separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX w konkretnych układach technologicznych oraz opisano problemy występujące podczas pracy tych separatorów.

Całość monografii zakończono podsumowaniem oraz prezentacją zdjęć pracujących w różnych krajach na świecie separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX. Przedstawiono również wykaz otrzymanych przez autorów monografii, wyróżnień, nagród i medalów za badania nad implementacją separatorów typu FGX w warunkach polskich.

Książkę można zakupić w Instytucie w cenie 50 złotych. Kontakt: m.karnkowska@imbigs.pl

Galeria zdjęć