Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski laureatem tegorocznej Polskiej Nagrody Jakości

15.11.2018
Informacje

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, pracownik Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, został Laureatem konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii nauka.

Nagrodę wręczono 12 listopada 2018 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej podczas uroczystej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości".

 

 

Polska Nagroda Jakości to najważniejsze w Polsce wyróżnienie przyznawane w obszarze zarządzania, w tym za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość – TQM (Total Quality Management). Została ustanowiona w 1995 r. przez Krajowa Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Fundację Teraz Polska. Nagroda Jakości przyznawana jest w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Laureatowi wręczono również okolicznościowy medal „Za Zasługi Dla Jakości”.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, profesor honorowy Politechnik Rzeszowskiej (od 2018 r.), profesor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (od 2007 r.), od wielu lat zajmował się różnymi aspektami jakości w procesach wytwarzania maszyn i kształcenia kadr. W latach 2007-2014 był profesorem w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Był inicjatorem i współorganizatorem udanego wdrożenia w 2000 r. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w katedrze TMIOP, co wpłynęło korzystnie na jej przyszły rozwój (jest jedną z największych i najaktywniejszych w Politechnice Rzeszowskiej) oraz na aktywne zaangażowanie pracowników w działania na rzecz jakości (w dydaktyce, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem). Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu podręczników i monografii, ponad 20 patentów, kilkuset artykułów naukowych. Do opracowań szczególnie istotnych można zaliczyć: „Zarządzanie jakością – standardy i zasady”, „Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym”, „Zarządzanie technologiami – ocena i doskonalenie”, „Projektowanie procesów – technicznych, przemysłowych i gospodarczych”, „Inżynieria systemów i analiza systemowa”, „Zintegrowane systemy zarządzania – wspomaganie zarządzania systemami standardowymi”, „Certyfikacja – w działalności gospodarczej i rozwojowej”, „Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach – projektowanie, wdrażanie i użytkowanie”. Wielokrotnie nagradzany m.in. Złotą Honorową Odznaką SIMP, NOT oraz Medalem im. H. Mierzejewskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Zasłużonym dla Województwa Rzeszowskiego, Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszów i Złotą Odznaką IMBIGS. Jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, członkiem Komitetu Technicznego KT6 (Systemów Zarządzania) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Więcej informacji: www.pnj.pl

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania