Prof. Wiesław Blaschke Honorowym Prezesem Śląskiej Rady NOT FSNT

16.07.2019
Informacje

Wyróżniony za zasługi w działalności Śląskiej Rady

W czerwcu 2019 r. na posiedzeniu Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Siemianowicach Śląskich odbyło się uroczyste wręczenie prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Blaschke dyplomu Honorowego Prezesa Śląskiej Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT.

Dyplom wręczali obecny Prezes Śląskiej Rady Włodzimierz Kulisz i Przewodniczący Śląskiej Rady Józef Dubiński.

Gratulacje z tej okazji przesłała profesorowi Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

 

Nadanie tak zaszczytnego tytułu potwierdza zasługi profesora Wiesława Blaschke w działalności Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach.

Profesor Wiesław Blaschke w latach 2012-2016 pełnił funkcję Prezesa Śląskiej Rady FSNT NOT. W latach 2008-2015 był równocześnie Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Po zakończeniu prezesury przedstawiciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Śląskiej Radzie uznano, że funkcję Prezesa Śląskiej Rady powinien pełnić przedstawiciel SITG. Zarząd Główny SITG zgłosił kandydaturę prof. Wiesława Blaschke, który w tajnych wyborach do Śląskiej Rady uzyskał 100% głosów. Profesor Wiesław Blaschke w swej kadencji ożywił działania Rady, a głównym osiągnięciem było reaktywowanie Śląskich Dni Techniki. Dni te organizowano wspólnie z Prezydentem Katowic i szeregiem stowarzyszeń działających w Województwie Śląskim.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke jest wybitnym specjalistą z dziedziny gospodarki surowcami mineralnymi oraz ekonomiki pozyskiwania i przetwarzania paliw. Jest długoletnim pracownikiem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach.

Galeria zdjęć