Projekt pn. „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie.

22.09.2021
Informacje
Kształcennie zawodowe montażystów rusztowań budowlanych

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. (wnioskodawca) wraz z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (partner projektu) uzyskali dofinansowanie projektu w wysokości 173 298,00 Euro na realizację projektu pn. „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”.

Program:

Komponent III, PROGRAM EDUKACJA, Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego.

Instytucja finansująca:

Iceland Lichtenstein Norway grants, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie do systemu kształcenia formalnego (do szkoły budowlanej realizującej proces edukacyjny nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) zawodu regulowanego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż. Projekt w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne proponuje rozwiązanie łączące zawodowe kształcenie w systemie formalnym z obszarem pozaszkolnych form szkolenia zawodowego – kształcenie dualne dla realizacji procesu kształcenia kadr dla gospodarki.