Publikacja pracownika Łukasiewicz-IMBiGS w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore)

12.01.2021
Informacje

Artykuł „Properties of expanded graphite polystyrene damaged by the impact of solar radiation”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz – IMBiGS dr Artur Miros, został opublikowany w czasopiśmie Journal of Building Engineering. Czasopismo Journal of Building Engineering (wydawnictwo Elsevier) znajduje się w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore).

W artykule przedstawiono badania mające na celu określenie zmian niektórych właściwości fizycznych styropianu z dodatkiem grafitu narażonego na działanie promieniowania słonecznego. W tym celu spieniony polistyren z dodatkiem grafitu (szarego) został wystawiony na działanie sztucznego słońca o natężeniu 950 W/m2 i 1104 W/m2. Badania obejmowały trzy próbki, tj. próbkę referencyjną (niewystawioną na działanie promieniowania słonecznego) i dwie próbki wystawione na działanie promieniowania słonecznego o różnym natężeniu.

Artykuł możliwy do pobrania:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S235271022033552X?token=BBCCC2...