Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Centrum

21.09.2020
Oferty Pracy

​​Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami

 

Miejsce pracy: 

Katowice, Al. W. Korfantego 193 A
 

Region:

śląskie
 
   

 

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie i projektowanie prac badawczo-rozwojowych.
 • Kierowanie, realizowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z harmonogramem i zamówieniem przez klienta.
 • Nadzorowanie laboratoriów badawczych (Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”, Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych)

Wymagania: 

 • wykształcenie: stopień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych, lub inżynieryjno-technicznych,
 • 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w pracy w zagranicznych ośrodkach badawczych,
 • wiedza z zakresu materiałów budowlanych (w szczególności materiałów termo i hydroizolacyjnych), badań laboratoryjnych (w szczególności badań cieplnych), zarzadzania projektami B+R,
 • doświadczenie w pracy naukowej (publikacje naukowe, konferencje naukowe, index Hirscha min. 3)
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programów WORD, EXCEL, lub podobnych,
 • zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

Oferta:

 • stabilność zatrudnienia,
 • umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego,
 • opieka zdrowotna,
 • ciekawa, pełna wyzwań praca,
 • przyjazna atmosfera pracy w komórce zorientowanej na osiąganie sukcesów biznesowych i zawodowych
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 

Oferty należy składać do dnia: 15.10.2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Centrum;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.