Rozeznanie rynku na wykonanie usług porządkowych w budynkach Łukasiewicz-IMBiGS w okresie 01.02-31.12.2021

30.12.2020
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,)

TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.01.2021 r.  godz. 09:00

I. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
(skrót Ł- IMBiGS)
ul.  Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
NIP:  525 000 85 19, REGON: 387096477, KRS:  0000858544
www.imbigs.gov.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zapytania jest: wykonanie usług porządkowych w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  od dnia 01.02.2021do dnia 31.12.2021 r.

2) Miejsca wykonania usługi:

 • ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa,
 • ul. Mrówcza 234, Warszawa
 • ul.  Suwak 4, Warszawa

3) Opis Przedmiotu zapytania:

zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o rozeznaniu rynku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

   01.02.2021-31.12.2020 Lokalizacja ul. Suwak 4 i Racjonalizacji 6/8,

   01.02.2021-31.12.2020 Mrówcza 243.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Każdy Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli Wykonawcy.

V. OPIS SPOSOBU  ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
  izabela.malicka@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
  z tematem wiadomości – „Usługa porządkowa w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”.
 2. Termin nadsyłania ofert :  do dnia   11 stycznia 2020  do godz. 09.00
 3. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy!!!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tj. (plus-minus) 10% ogółu.

 

PROTOKÓŁ w sprawie wyboru oferty

Pliki do pobrania