Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

02.06.2020
Oferty Pracy

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

 

Miejsce pracy: 

Warszawia, ul. Racjonalizacji 6/8.
 

Rodzaj zatrudnienia:

cały etat
 
   

 

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych​
 • sporządzanie miesięcznych bilansów, rachunków wyników oraz rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;​
 • wyliczanie podatku CIT i VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT);​
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla organów państwowych i nadzorujących;​
 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. banki, US, ZUS, GUS, audytorzy itd.;​
 • nadzorowanie i weryfikacja pracy pracowników działu księgowego;

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia kierunkowego (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • co najmniej 2- letniego doświadczenia zawodowego w dziale księgowości wewnętrznej i/lub biurze rachunkowym na samodzielnym stanowisku;​
 • doświadczenia i wiedzy w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT, PIT  oraz sprawozdań GUS, US, ZUS​
 • doświadczenia w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych;​
 • praktycznej znajomości przepisów z dziedziny prawa podatkowego oraz innych regulacji prawnych w tym Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;​
 • bardzo dobrej znajomości  pakietu MS Office;​
 • komunikatywności – praca w zespole;​
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki;​
 • rzetelności, skrupulatności, samodzielności i odpowiedzialności.​
 • umiejętność analitycznego myślenia,​
 • samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów,​
 • znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem.

Pracodawca oferuje:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;​
 • wynagrodzenie i ofertę pracy adekwatną do zajmowanego stanowiska;​
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań;​
 • zdobycie doświadczenia w firmie skupiającej profesjonalną kadrę specjalistów;​
 • pakiet socjalny, m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty multisport,​
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy

Oferty należy składać do dnia: 30.06.2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.