Serdecznie zapraszamy na seminarium „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym”, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w Lubinie

24.09.2021
Konferencje

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym”, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w godz. 10:00-13 w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48).

Trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem, bycie „dobrym sąsiadem” to od lat sposób działania KGHM. Ścisła współpraca biznesu z lokalnymi samorządami skutkuje rozpoznaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz wsparciem w wybranych obszarach. Nowa polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zasady zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka o obiegu zamkniętym stanowią poważne wyzwanie organizacyjne, technologiczne i społeczne dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Wychodząc temu naprzeciw chcemy Państwu dostarczyć wiedzy dotyczącej tych procesów.

Agenda:

10:00 – 10:15 Wystąpienie Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
10:15 – 10:30
Podpisanie porozumień pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a samorządami lokalnymi dot. darowizn na rzecz samorządów Zagłębia Miedziowego
10:30 – 10:50 Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A. – Polityka klimatyczna KGHM – konsultacje
10:50 –11:00 Michał Zborowski, Wiceprezes Zarządu KGHM METRACO S.A. – Gospodarka o obiegu zamkniętym – wprowadzenie do sesji II
11:00 –11:15 Błażej Marzoch, Kierownik Projektu; Gabriela Jednorał, Główny Specjalista, Departament Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A. – Programy społeczne w Zagłębiu Miedziowym
 

Sesje równoległe: 11:45 – 13:00

I sesja: Polityka klimatyczna KGHM - konsultacje (Sala im. Jana Wyżykowskiego A)
Moderator: Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.
Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.
Dr Marcin Witkowski – Manager EY

II sesja: Kruszywa dla rozwoju gospodarki i infrastruktury (Sala im. Jana Wyżykowskiego B)
11:45 –12:05 Grzegorz Groch, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju KGHM METRACO S.A. – Kruszywa dla gospodarki i infrastruktury
12:05 - 12:25 Krzysztof Sokołowski, Budimex S.A. Wykorzystanie kruszyw sztucznych w praktyce
12:25 – 12:45 Danuta Kukielska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Kruszywa alternatywne
12:45 – 13:00 Dyskusja