Spotkanie brokerskie dla branży fotowoltaicznej

05.10.2021
Informacje

W ubiegłym miesiącu zespół Enterprise Europe Network (EEN) z Łukasiewicz – IMBiGS zorganizował spotkania brokerskie dla branży fotowoltaicznej. Są to krótkie spotkania zapoznawcze dla przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać pierwszą relację z potencjalnym partnerem biznesowym. Na każde spotkanie przewidziane jest 20 minut, po usłyszeniu dźwięku dzwonka spotkania się kończą i rozpoczynają się kolejne. Zapis i harmonogram prowadzony jest poprzez specjalną platformę. Podczas ostatniej edycji odbyło się około 200 spotkań, z czego prawie 100 to były spotkania stacjonarne przebiegające równolegle z Kongresem PV w Józefowie.

Pozytywny feedback oraz duże zainteresowanie stawia jeszcze większą poprzeczkę na przyszłość oraz zachęca do zorganizowania kolejnej edycji już niedługo!