„Surowce krytyczne i strategiczne w Polsce”

07.03.2016
Informacje

Najnowsza monografia wydana przez IMBiGS

Wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego monografia „Surowce krytyczne i strategiczne w Polsce” autorstwa  Ireneusza Baica, Katarzyny Biel, Wiesława Blaschke, Zofii Blaschke i Stefana Góralczyka, pod redakcją Beaty Witkowskiej Kity poświęcona jest charakterystyce surowców krytycznych i strategicznych w Polsce: analizie występowania, właściwościom, zastosowaniu i gospodarce tymi surowcami. Autorzy dokonali również analizy dostępnych technologii chemicznej przeróbki i wzbogacania surowców krytycznych i strategicznych. Surowce obu grup podzielono na dwie grupy: surowce metaliczne i niemetaliczne.

W książce przedstawiono również zarys polityki surowcowej Polski na tle polityki Unii Europejskiej. Zawarto zestawienie aktów prawnych dotyczących tematyki surowcowej wydanych przez UE oraz Polskę.

Monografia jest kierowana do specjalistów zajmujących się polityką gospodarczą w zakresie gospodarki surowcami, pracowników naukowych i studentów, pracowników jednostek samorządowych.

=============================================================================

Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt z Zakładem Wydawnictw i Promocji IMBiGS -
tel. 22 815 44 35,
e-mail: m.baranska@imbigs.pl