Uroczyste obchody Światowego Dnia Akredytacji

17.11.2017
Informacje

Pracownicy IMBiGS powołani do Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy PCA

 

13 listopada br. odbyły się organizowane przez Polskie Centrum Akredytacji Obchody Światowego Dnia Akredytacji ustanowionego w 2008 roku w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Wydarzeniu patronują dwie międzynarodowe  organizacje: ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i IAF (International Accreditation Forum).

 

 

W czasie uroczystości Prezes Urzędu Dozoru Technicznego odznaczony został statuetką z okazji 25. rocznicy udzielenia pierwszej akredytacji o numerze AB 001. Tę akredytację uzyskało Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.

Ważnym punktem obchodów Dnia Akredytacji było wręczenie powołań trzynastu członkom nowo powstałego Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa, w skład którego weszło dwóch pracowników IMBiGS: mgr inż. Marian Kaczmarek z Katowic i mgr Michał Filipczyk z Warszawy.

Poza tym w skład komitetu weszli: Jacek Szera (Politechnika Łódzka), powołany na przewodniczącego Komitetu, Jacek Michalak (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń), powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego oraz. dziewięć innych osób reprezentujących zainteresowane strony, w tym: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

W obchodach Światowego Dnia Akredytacji wzięło udział około 150 osób, w tym: dyrektorzy i kierownicy urzędów centralnych, przedstawiciele najwyższego kierownictwa akredytowanych jednostek oceniających zgodność, przedstawiciele Rady ds. Akredytacji, członkowie nowo powołanego Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa oraz pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji.

Wydarzenie odbywa się co roku. Każdego roku obchody dotyczą innego sektora gospodarki. Tegoroczne miały związek z budownictwem i infrastrukturą.

W związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 100 krajach na świecie zostały zorganizowane spotkania okolicznościowe, kampanie prasowe i telewizyjne, warsztaty i seminaria, mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczącej roli akredytacji w sektorze budownictwa i infrastruktury.

Więcej informacji: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/konferencja-z-okazji-swiatowego-dnia-akredytacji,295.html

Galeria zdjęć