VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Sosexpo 2019

08.02.2019
Informacje

Konferencja z udziałem specjalistów z Instytutu

28 lutego br. w Warszawie odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Sosexpo 2019.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. To również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej oraz z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

Co roku podczas Forum podejmowane są tematy najbardziej aktualne dla branży, tak aby uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi, poznania nowości technologicznych oraz pozyskiwania wiedzy podczas sesji panelowych.

Jednym z tematów poruszanych podczas sesji będą „Odpady przemysłowe – dobre praktyki, rozwiązania i technologie”. Moderatorem sesji będzie dr hab. inż. Ireneuszowi Baic (profesor IMBiGS), Dyrektor Oddziału Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach.

Referat wprowadzający na temat: „Ograniczanie powstawania odpadów przemysłowych i ich zagospodarowanie na potrzeby GOZ” wygłosi mgr inż. Danuta Kukielska – Kierownik Zakładu Górnictwa Skalnego IMBiGS.

Więcej informacji na stronie: http://www.sosexpo.ztw.pl/