Współpraca Instytutu z przemysłem

19.02.2019
Informacje

Urządzenie do montażu gwoździa z podkładką

Urządzenie do montażu gwoździa z podkładką to jedna z ostatnich prac zrealizowanych w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa, Automatyzacji i Technologii Montażu IMBiGS.

Automatyczne urządzenie montażowe przeznaczone jest do produkcji gwoździ zgrzewalnych. Gwoździe te służą do mechanicznego montażu izolacji termicznych i izoloacji akustycznych na gładkiej powierzchni konstrukcji stalowych. Zadaniem automatu jest uzyskanie trwałego i estetycznego połączenia gwóźdź-podkładka, gdzie gwóźdź powinien połączony prostopadle z powierzchnią podkładki.

Gwoździe różnią się między sobą długością, która może zawierać się w przedziale 18-63 mm. Podkładki nie są przetłoczone. Ich średnica wynosi 33 mm.

Gwoździe i podkładki podawane są podajnikami wibracyjnymi. Głównym elementem automatu jest szesnastopozycyjny stół podziałowo-obrotowy.

Operacje wykonywane na kolejnych pozycjach roboczych, to m.in.:

podawanie podkładek do matrycy,
wstępne skojarzenie podkładek i gwoździ (wsunięcie gwoździa w podkładkę),
formowanie połączenia gwoźdź-podkładka,
wypychanie gotowego detalu z gniazda,
usunięcie zmontowanego detalu z gniazda.

Wydajność urządzenia wynosi 1 szt. zmontowanych detali na 1,5 sek.

Urządzenie zostało rozbudowane o prasę z podajnikiem wycinającą podkładki z taśmy blachy stalowej. Prasa wycina 2 lub 3 podkładki w takcie, który trwa 1 s. Dopuszcza się stosowanie dwóch szerokości taśmy.

Więcej informacji zobacz

Kontakt:
IMBiGS – Pracownia Automatyzacji i Technologii Montażu
ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa (Anin)
tel. 22 815-83-85

Galeria zdjęć

Wideo