„Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania”

26.11.2018
Informacje

Nowa monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła

Ukazała się monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła pt. „Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania”. Współautorami publikacją są dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS oraz mgr inż. Jarosław Stankiewicz.

Monografia stanowi bogaty zasób wiadomości i informacji dotyczących złóż żwirowo-piaskowych, analiz ilościowych wydobycia i produkcji oraz analizy trendów przyszłego wydobycia. Przedstawiono również możliwości gospodarczego zagospodarowania w różnych kierunkach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co stanowi o jej unikalności w literaturze dotyczącej kruszyw.

 

„Przedłożona do recenzji monografia stanowi oryginalne rozwiązanie naukowo-badawcze dla praktyki górnictwa odkrywkowego i branży budownictwa. Autorzy monografii wykazali się znakomitą wiedzą w tym zakresie. Monografia winna stanowić podstawę do dalszych badań w zakresie jak największego wykorzystania drobnych frakcji kruszyw naturalnych dla krajowej gospodarki.”

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
AGH Kraków

     (fragment z recenzji wydawniczej)

Książkę można zakupić poprzez stronę: http://www.imbigs.pl/sklep-online