XIX Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla 2019 w New Delhi

27.11.2018
Informacje

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego

W dniach 13-14.11.2018 r. w New Delhi odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego (IOC) – XIX Międzynarodowego Kongresu Przeróbki Węgla (ICPC), który odbędzie się w 2019 r. w New Delhi w Indiach.

W posiedzeniu IOC/ICPC uczestniczył przedstawiciel z Polski – pracownik Instytutu dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS.

 

 

 

Podczas dwudniowego spotkania poruszono następujące kwestie:

 1. Przyjęto protokół z 1st posiedzenia IOC, które odbyło się w dniach 7 i 8 listopada 2017 r., wraz z “Sprawozdaniem z podjętych działań”.
 2. Ustalono program sesji inauguracyjnej i sesji zamknięcia oraz podział na sesje techniczne.
 3. Omówiono formy rejestracji delegatów, kwestie wizowe, odbiór na lotnisku, rezerwacje hotelowe itp.
 4. Przedstawiono szczegóły wystawy – układ, procedura rezerwacji itp.
 5. Zaprezentowano program pokonferencyjnych wycieczek technicznych do kopalń i zakładów przeróbki węgla.
 6. Dokonano przeglądu otrzymanych streszczeń oraz przeprowadzono procedurę ich akceptacji.
 7. Zapoznano się z ofertą WOODHEAD PUBLISHING INDIA PVT.LTD wydawcy odpowiedzialnego za druk materiałów konferencyjnych.
 8. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem podkomitetu IOC w sprawie zmian statutu IOC/ICPC.

Z Polski na XIX ICPC w New Delhi zgłoszonych zostało 19 referatów. Akceptację członków IOC uzyskało 12, w tym trzy, których autorami są pracownicy Instytutu. Są to:

 • Studies on mercury removal from Polish hard coals in washing and deshaling processes (autorstwa: Baic I., Blaschke W., Dziok T., Strugała A.)
 • Economic efficiency of the dry coal separation process - Polish experience (autorstwa: Baic I., Blaschke W., Szafarczyk J., Buchalik G.)
 • Coal mining and cal preparation in Iran – current status and development trends (autorstwa: Tahery V., Koritisani R., Baic I, Blaschke W., Buchalik G., Budniok T.)

Ustalono termin przygotowania pełnych tekstów artykułów na 21.01.2019 r.

W załączeniu prezentacja oraz zdjęcia z drugiego posiedzenia IOC.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania