Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke

24.02.2021
Informacje

naukowca, wybitnego specjalisty w zakresie ekonomiki górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, wieloletniego pracownika Łukasiewicza – IMBiGS.

 

Portret prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke

Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke w trakcie swojej wieloletniej kariery naukowej.
i akademickiej był związany z Wydziałałem Górniczym Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie. Był cenionym ekspertem górniczym, doradcą prezesów Państwowej Agencji Węgla Kamiennego oraz Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa. Uczestniczył
w procesie transformacji polskich kopalń węgla kamiennego do gospodarki wolnorynkowej.

Śmierć Pana Profesora napełnia głębokim żalem pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z którym był związany od 2009 roku pełniąc funkcję eksperta w zakresie prac B+R oraz realizując liczne projekty naukowo – badawcze. Profesor był m.in. liderem w realizowanym projekcie w Łukasiewicz – IMBiGS z zakresu techniki wzbogacania grawitacyjnego węgla kamiennego przy wykorzystaniu separatorów powietrzno – wibracyjnych typu FGX. Opracowana technologia została wielokrotnie doceniona na arenie krajowej
i międzynarodowej jako innowacyjne i przyszłościowe rozwiązanie.

W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako człowiek o wielkim umyśle
i sercu, powszechnie szanowany oraz oddany swojej pracy.

Rodzinie i Najbliższym najgłębsze wyrazy szczerego współczucia

składają

Dyrekcja oraz pracownicy Łukasiewicz – IMBiGS