Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

07.03.2019
Informacje

Seminarium pod Honorowym Patronatem IMBiGS

Zapraszamy do udziału w piątej edycji seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Patronat Honorowy nad seminarium objął Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Energetyki, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska Izba Ekologii i Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas seminarium:

  • Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
  • Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
  • Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
  • Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
  • Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
  • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy zostaną zaproszeni na wizytę studyjną w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-zagospodarowanie-ups.html