Zamówienie publiczne na roboty budowlane

03.09.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z zastosowaniem art. 31 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych: Modernizacja placów manewrowych i wewnętrznych dróg oraz modernizacja elewacji zespołu budynków badawczo-laboratoryjnych na terenie IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie

Termin składania ofert: 17.09.2014 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 188671-2014 (ogłoszono 3 września 2014 r.)
Numer sprawy: TA-240-08/2014

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania